12 martie 2010

Localităţi megieşe comunei Calu Iapa, la sfîrşitul sec. al XIX-lea

Către sfîrşitul secolului al XIX-lea, în spaţiul de astăzi al judeţului Neamţ au apărut două lucrări geografice de mare importanţă documentaristică, respectiv, "Dicţionar geografic al judeţului Roman", de Petru Condrea, lucrare premiată de Societatea Geografică Română la data de 29 februarie 1888 (Premiul D.A. Sturdza) şi "Dicţionarul geografic asupra judeţului Neamţ", de Constantin D. Ghiorghiu, ca şi prima, premiată în şedinţa din 4-16 martie 1891 de aceeaşi societate. De remarcat, ambele surprind prin diversitatea subiectelor abordate. Însă, cea mai mare parte a informaţiilor a fost oferită de către învăţătorii aşezărilor acelor timpuri. Totuşi, mai bogată în informaţii este cea dedicată fostului judeţ Neamţ, care cuprinde peste 50 de repere geografice numai din comuna Piatra Şoimului de astăzi, majoritatea fiind publicate şi de revista Calu Iapa. Deşi au apărut unele inexactităţi, privind anumite date istorice, altitudini etc, totuşi, pentru cercetători, ambele dicţionare au o valoare extraordinară. Totodată, limbajul folosit este o întoarcere în timp la limba română rostită şi scrisă acum mai bine de un secol. Aşadar, iată care erau megieşii comunei Calu Iapa, desigur, cu o excepţie, satul Săvineşti, care aparţinea de organizarea administrativă cu sediul la Calu:
* "BALAN - sat, comuna Mastacăn, plasa Bistriţa; este aşezat pe podişul cuprins între ramificaţiunile culmilor Neguleşti, Iapa şi Aluniş, între rîul Bistriţa, la 15 km depărtare de oraşul Piatra. Terenurile sale accidentate, în partea despre Vest, nu sunt propriii agriculturii. Locuitorii se îndeletnicesc cu agricultura şi plutăria. Comunicaţiunea cu satele vecine se face prin şoseua judeţiană Dobreni - Rosnov- Moineşti; prin un drum natural care din dreapta km. 24 al şoselei precedente duce, prin satul Portăreşti, la satul Mastacăn; prin un drum care trece prin satul Chintinici şi dă în drumul Neguleştilor".
* "CANTENICIU (Chintinici): moşie în com. Rosnov, plasa Piatra-Muntele, situată între moşiile Rosnov, Mastacăn şi Calu. Aparţine casei răposatului Hatman Alecu Roset Rosnovanul. Chintinici, sat în com. Rosnov, pe podişul din drepta rîului cu a sa numire, la 15 km depărtare de oraşul Piatra. Acest sătişor, de abia în formare, are numai cîteva case de curînd făcute, precum şi o populaţiune de vr'o 30 locuitori, care se ocupă cu plutăria şi agricultura".
* "MASTACĂN, sat în com. Mastacăn, plasa Bistriţa, situat pe valea pîrîului Măstăcănoasa, la 25 km depărtare de oraşul Piatra. Are o populaţie de 190 familii, cari se îndeletnicesc cu agricultura, creşterea vitelor, pe lîngă exploatarea pădurilor din împrejurime. În acest sat se află: reşedinţa comunei; 1 biserică cu 1 preot şi 2 dascăli; o şcoală populată cu 37 elevi. În apropiere de acest sat se află isvore cu apă de burcut (borvis)".
* "ROSNOV, sat în com. Rosnov, plasa Bistriţa, situat la crucişul şoselelor Dobreni-Moineşti şi Bacău - Piatra, la 13,100 km depărtare de oraşul Piatra. Are o populaţie de vr'o 280 familii, cari se îndeletnicesc cu agricultura, creşterea vitelor şi comerciul. În acest sat se află: reşedinţa comunei, o gară a drumului de fer Piatra - Bacău, 1 biserică cu 1 preot şi 2 dascăli, o şcoală populată cu 49 elevi; casele proprietarului moşiei; un rătuş mare, vr'o 6 crîşme; o mo'ră (care a avut şi piuă cu vreo 4 găvane). În acest sat se ţine bîlciu la 2 februare, 9 marte, Florii, 21 maiu, 24 iunie, 27 august, 2 octombre, 12 decembre, dar şi tîrg în zilele de marţi";
* "SĂVINEŞTI, sat în comuna Calu-Iapa, plasa Piatra Muntele; este situat pe malul stîng al rîului Bistriţa, la 10 km depărtare de oraşul Piatra. Are o populaţie de 839 locuitori, din cari 409 bărbaţi şi 430 femei, cari se îndeletnicesc cu agricultura şi plutăria. În acest sat se află 1 biserică cu 1 preot şi 2 dascăli; o şcoală populată cu 35 elevi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

free counters

Copyright

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector