Argument

Vreme îndelungată, comuna Piatra Șoimului de astăzi s-a chemat Calu Iapa, schimbarea numelui său avînd loc în anii '60, dintr-un fel de pudibonderie de care sufereau fruntașii locali ai vremii, "suferință" provocată mai cu seamă de un folclor care ridiculiza noblețea calului, ființă emblematică, devenită blazon în multe alte locuri aflate în grația lui Dumnezeu.

Drept care, cutezăm a intitula revista noastră CALU IAPA, sintagmă ce încă se mai regăsește în actele de identitate ale multor localnici sau fii ai satului, răspîndiți în întreaga lume, și care nu se jenează să-și revendice locul de baștină, ca o matrice a spiritualității locului, inconfundabilă și durabilă, ce le-a determinat și marcat personalitatea. Așadar, revista noastră încearcă să revigoreze spiritul locului, tradițiile, obiceiurile și istoria milenară, întîmplările și evenimentele care susțin și individualizează comunitatea locală, forța morală ce a învrednicit omenirea așezării de a se constitui într-un reper existențial. 

Vrem, așadar, ca în paginile sale să-și afle locul orice lucru bun și însuflețitor, inspirator de frumos, generos și benefic, pentru mai binele sătenilor, cu toții obligați la recunoștință și cinstire față de memoria celor cărora le sînt urmași, dar și față de fii, nepoți și strănepoți, cărora să le oferim șansa la afirmare, prosperitate și civilizație. 

Încredințați că vom sluji comunitatea locală, ne propunem să reflectăm faptele și evenimentele, frumoase sau mai puțin, din realitatea noastră existenţială, cu aspiraţia că mîine va fi mai bine decît azi.
Mulțumind celor care ne vor fi aproape, vă înfăţişez revista noastră cu nădejdea că Dumnezeu și dumneavoastră, cititorii, ne veți ajuta!(Traian SOCEA)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

free counters

Copyright

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector