03 aprilie 2010

Legende moştenire: Cobîle - vechea denumire a comunei Calu Iapa?!

În privinţa denumirilor satelor Calu şi Iapa există o altă legendă, ce a circulat pînă spre sfîrşitul sec.al XIX - lea - alături de cea despre care publicaţia noastră a făcut referire într-un număr anterior - în care nu apare, ca personaj principal, domnitorul Ştefan cel Mare. Aşadar, cealaltă, parţial, se aseamănă cu multe poveşti, legende şi balade din spaţiul carpatic, iar în sprijinul acesteia vine tocmai "Dicţionarul geografic asupra judeţului Neamţ", de Constantin D. Ghiorghiu, lucrare care a văzut lumina tiparului în 1895 - premiată de Societatea Geografică Română, cu ocazia adunării din 4/16 martie 1891. Dar, iată ce consemna istoricul şi geograful Constantin D. Ghiorghiu, în 1890: "Se zice că pîraiele Calu, Iapa şi Mînza se numesc astfel, după o întîmplare curioasă: un mocan fiind fugărit de nişte tătari şi temîndu-se să nu fie prins, a lăsat în drum caii sei, iar el s'a îndosit singur prin codrii. Întorcîndu-se după un timp îndărăt, în loc de cai a găsit numai oasele lor, iar pîraiele lîngă care le-a găsit le-a dat numirile de Calu, Iapa şi Mînza (legendă spusă prin partea locului)."
Din păcate, legenda nu face referire la un anumit moment istoric, aşa cum, o altă versiune leagă aceste denumiri de o bătălie purtată de oastea voievodului Ştefan cel Mare la Socea, sat aflat astăzi în comuna Rediu, judeţul Neamţ, motiv pentru care marele domnitor, după obiceiul locului, a construit Mînăstirea Tazlău, în 1497. Dintr-o anume precauţie, pentru că nu se putea altfel, domnitorul ar mai fi avut încă doi cai, odihniţi şi bine hrăniţi, care ar fi putut participa, la nevoie, în luptă. Însă, cîtă vreme nu există un document care să ateste o variantă sau alta, nu se poate da un verdict clar. Interesant este că numeroasele denumiri legate de cai, precum Calu, Iapa şi Mînza - cele mai cunoscute, apoi, Bîtca Cailor, Bîtca Iepei, Pîrîul Cailor, Piciorul Cailor, Pinul Cailor, Dealul Iepei, Dealul Cailor, Gura Iepei etc. vin să confirme faptul că în spaţiul actual al comunei Calu Iapa ar fi existat vestite crescătorii de cai, în paralel desfăşurîndu-se un comerţ înfloritor cu aceste superbe animale. Mai mult, se mai afirmă că ţările vecine Moldovei cumpărau cai tocmai de la Cobîşle (vechea denumire a spaţiului care cuprinde văile pîraielor Calu şi Iapa), cnezii leşi fiind printre cei mai importanţi beneficiari.
* Cobîle - cuvînt slav, înseamnă crescător de cai. În cazul nostru, locuri unde se creşteau cai.

2 comentarii:

free counters

Copyright

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector