05 septembrie 2010

Comuna Piatra Șoimului la sfîrșitul sec. XIX (2)

Hipometria și orografia plasei Bistriţa

Teritoriul plasei este străbătut în toate direcțiile de vreo 32 de ramuri muntoase, cu denumiri care derivă, în cele mai dese cazuri, din denumirile satelor unde se întind și care prezintă, în păturile formațiunilor lor, mai cu deosebire greziu dur ( gresie), folosit pentru construcții, din care se face un var de o calitate superioară, marne salifiere, pături lungi salifiere, schisturi lutoase moi, grezuri de măgură etc.

Grupa munților Cicu-Tarcău ocupă exclusiv toată această plasă, iar dintre piscurile cele mai însemnate sunt Simțiașul (1372 m), Haș Haușul (1555 m), Sălașul lui Mihai ( 1489 m), Tarcăul (1664 m), Cindomirul Mare (la hotar - 1681 m) și Arsita Tăcuții (1372 m) etc.

Hidrografia
Dintre rîurile cel mai importnate menționăm Bistrița și Tazlăul, iar dintre pîraie și pîrîiașe pe următoarele: Calu, Iapa, Măstăcănoasa, Ulioaia, Nechizelul, Nechidul, Podului, Podețului, Rădiu, Mirăuțănii, Gragva, Lingura, Cotreanța, Puciosul, Șoimului, Carpen, Brusturosul, Straja, Festiosul, Răcilă, Carpenului, Radului, Paramiștea, Cracul Țapului, Tracăul (cursul superior), Limpeziorul etc. care se întinde împreună cu afluenții și subafluenții săi în partea plasei către apus, din dreapta rîului Bistrița, apoi Cracăul (cursul inferior), Căluiușului, Plopeștii, Orbicul, Bisculeasa etc. aflat în stânga Bistriței.
Calitatea solului atîrnă după poziția, forma și altitudinea locurilor, astfel: munții sunt acoperiți cu păduri de brad, mesteacăn, carpen, fag etc., care dau pentru construcții și alte diverse trebuințe un lemn de calitate superioară, dar ale căror terenuri sunt aproape cu desavîșire împroprietărite culturii plantelor agricole, pe cînd podișurile, văile și șesurile, deși înguste, prezintă în cea mai mare parte terenuri noi, formate prin tăierea pădurilor și scoaterea rădăcinilor, care sunt încă neexploatate.

Clima
În toată partea plasei care se întinde către apusul rîului Bistrița se simte, din pricina munților și a pădurilor, o climă mai aspră în timpul iernii și mai răcoroasă în timpul verii, decât în partea de răsărit și mai cu seamă pe valea rîului Bistrița, unde predomină curentul atmosferic nord-sud.Cu toate acestea, aerul e foarte curat și sănătos.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

free counters

Copyright

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector