04 aprilie 2011

Aşezarea geografică a comunei Piatra Şoimului

Comuna Piatra Şoimului este una dintre unităţile administrativ- teritoriale ale judeţului Neamţ, în cadrul căruia ocupă o poziţie central-sudică, la o distanţă de 18 km de reşedinţa judeţului, municipiul Piatra Neamţ, 2 km de localitatea Roznov şi 5 km de platforma industrială Săvineşti.

Semnificativ este faptul că paralela de 46 de grade şi 30 de minute latitudine sudică şi meridianul 26 grade şi 35, longitudine estică, se intersectează pe teritoriul comunei.

Geografic, comuna este aşezată la contactul dintre zona montană a Carpaţilor Orientali şi cea subcarpatică, respectiv depresiunea Cracău-Bistriţa, şi este străbătută, de la est la vest, de două cursuri de apă, Calu şi Iapa, ambele fiind tributare Bistriţei, în apropierea localităţii Roznov.

Organizarea geografică a avut şi are o mare importanţă în determinarea condiţiilor climaterice de pe teritoriul comunei, acţionând, direct sau indirect, în modelarea reliefului, de aici şi climatul temperat-continental, cu influenţă deosebită asupra vegetaţiei.

Având o suprafaţă de 14 797 ha şi o populaţie de aproximativ 10 000 de locuitori, comuna face parte din unităţile mijlocii, atît ca întindere, cît şi ca densitate a populaţiei, ale judeţului Neamţ, teritoriul rezidenţial fiind mult mai redus faţă de întreaga suprafaţă, în majoritate acoperită de păduri seculare.

La nord, comuna face hotar cu comuna Viişoara, municipiul Piatra Neamţ, Dumbrava Roşie şi Săvineşti. La est se află comuna Roznov, la sud comuna Borleşti, la sud-vest comuna Tarcău iar la nord-vest se află comuna Pângăraţi.

Comuna Piatra Şiomului este formată din patru sate: Neguleşti şi Luminiş, pe valea pârârului Iapa, Poieni şi Piatra Şoimului, pe valea pârâului Calu.

Întreaga documentaţie a aşezărilor de pe teritoriul comunei, începând cu vechile cartografii ale Moldovei, este dată sub vechile lor denumiri, care se identifică cu trecutul istoric. Prin Decretul Consiliului de stat al RSR nr. 799 din 17 dec. 1964, privind schimbarea denumirii unor localităţi din ţară, s-a hotărât ca satul Calu şi comuna Calu-Iapa din fostul raion Piatra Neamţ, să poarte numele de Piatra Şoimului, iar satul Iapa să poarte numele de Luminiş,cu începere de la 1 ianuarie 1965.

prof. Nelu ADĂSCĂLIŢEI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

free counters

Copyright

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector