21 martie 2010

Harta comunei Piatra Şoimului, repere istorice

(Dicţionar geografic asupra judeţului Neamţ - Constantin D. Gheorgiu - 1880)

Bogoslov: deal lîngă satul Calu, în comuna Calu Iapa, plasa Muntele; se află în prelungirea dealului Horodiştea.

Bogoslov: pîrîiaş, ce izvorăşte din dealul cu a sa numire, curge paralel cu pîrîiaşul numit Dunăre şi se varsă pe stînga pîrîului Calu, în apropiarea satului cu aceeaşi numire (Calu).

Boul: deal lîngă satul Calu, în comuna Calu Iapa. Prezintă terenuri arabile.

Brădiţelul: pîrîiaş foarte mic, ce izvorăşte din culmea muntelui Murgociului şi se varsă în pîrîul Calu.

Calu: pîrîu, izvorăşte dintre munţii Viţioana Mare şi Murgociul, adică din nodul ce-l formează ramurile Tarcău, Harmanul Mălăeştea - Murgogiul. Curge paralel cu ramura Doşelul şi ultimele ramificaţiii ale Cernegurei, trecînd prin satul Calu, în dreptul căruia traversează Valea Bistriţei, vărsîndu-se, pe partea dreaptă a acestui rîu, în faţa satului Săvineşti, ducînd cu sine următoarele pîrîiaşe: Falcăul, Istrătenilor, Stamboiu, Dracului, Ciurca, Albişenilor, Dunăre, Bogoslov, Palele, Stahie şi Cărpiniş. Cursul său e de 10 km.

Calu: sat, în comuna Calu Iapa, Plasa Muntele, situat între dealurile cu a sa numire şi dealurile Iepei, lîngă pîrîul Calu. Populaţie: 1270 suflete, 625 bărbaţi şi 645 femei.

Calu: moşie pe cuprinsul comunei Calu Iapa, aşezată între moşiile Săvineşti, Rosnov, Tarcău. Înainte de secularizarea averilor mînăstireşti, a aparţinut mînăstirii Bistriţa, închinată Sf. Mormînt.

Calu: dealuri muntoase, în prelungirea către Sud a ram. Cernegura.

Calu: pădure, numită şi "Pîrîul Calu". Este proprietatea statului, care o arendează cu 2100 lei anual.

Calu Iapa: comună rurală, aşezată pe dreapta rîului Bistriţa, precum şi cu o mică parte aşezată pe partea stîngă a acelui rîu. Este formată din satele Calu, Dumbrava Roşie de Jos, Iapa şi Săvineşti, cu o populaţie de 2955 suflete.

Catargul: pîrîiaş foarte mic, ce iese din ramurile despre Sud a muntelui Doşelul, şi se varsă pe partea stîngă a pîrîului Iapa.

Cărpiniş: pîrîiaş, în comuna Calu Iapa. Izvorăşte din ramura munţilor Iepei, vărsîndu-se pe partea dreaptă a pîrîului Calu.

Cîmpul lui Albaţă: deal, situat înspre S-V ramurei Cernegura, lîngă satul Calu.

Cîmpul lui Covrig: deal, în comuna Calu Iapa, situat spre S-V ramurei. Cernegura.

Cernegura: ramură de munţi ce se prelungeşte pe o întindere de 8 km, de la apusul pîrîului Vaduri, pînă în dreptul satului Calu.

Chiliile: pîrîiaş ce izvorăşte dintre ramurile Doşelul şi Chiliile, în comuna Calu Iapa: se varsă în pîrîul Iapa.

Ciurca: pîrîiaş şi pădure în comuna Calu Iapa.

Crîstanu: deal situat lîngă satul Iapa, în prealungirea dealului Chiliile.

Doşelul: ramură de munţi ce se întinde perpendicular pe ram. muntelui Tarcău, în direcţia Apus - Răsărit, pe teritoriul comunei Calu Iapa. Aici sînt multe vărării.

D-va roşie de Jos: sat (D-va Roşie de astăzi), din comuna Calu Iapa.

Falcău: pîrîiaş, se varsă în Calu.

Stînca lui Filip: stîncă foarte mare în munţi Calului, unde se află o carieră de piatră pentru construcţii.

Giurea: pîrîiaş, se varsă în stînga pîrîului Calu.

Gorganul: deal situat în apropierea satului Calu.

Horodişte: deal situat alăturea de Bogoslov, în com. Calu Iapa.

Iapa: sat în comuna Calu Iapa, Plasa Muntele.

Iapa: pîrîu ce izvorăşte din ramurile Tarcău şi Doşelul, se varsă pe dreapta rîului Bistriţa, în faţa satului Rosnov, are un curs de aproximativ 12 km. Afluenţi: Catargul, Chiliile, Tochilele, Mînza, Pecela, Jabolan, Mălina.

Iapa: pădure, situată în comuna Calu Iapa, cu o întindere de 2946 pogoane.

Iapa: vale, situată de-a lungul pîrîului Iapa; renumită pentru multe pive, mori, cariere de piatră, vărarii, depozit şi fabrică de cherestea.

Iapa: izvor mineral, în comuna Calu Iapa, situat pe valea Iepei, în apropiere de gara Rosnov, posedă apă feruginoasă-sulfuroasă.

Iapa: sat în comuna Calu Iapa, situat pe valea pîrîului. Are o populaţie de 495 de suflete a cărei îndeletniciri sînt: industria, agricultura, exploatarea terenurilor şi a pădurilor. În acest sat se află: o biserică cu un preot şi 2 dascăli, 18 pive pentru făcutul sucmanelor, 9 mori de apă, 2 cariere de piatră de calitate superioară, vărărie, depozit de cherestea.

Ramura Iepei: situată în prelingirea ramurii Doşelul

Mînza: pîrîiaş în comuna Calu Iapa; izvorăşte din ramura munţilor Tarcău, se varsă pe dreapta pîrîului Iapa, aproape de izvoarele sale.

Palele: izvorăşte din culmile de Sud ale Cernegurei şi se varsă în pîrîul Calu.

Pîrîul Calu: pădure în comuna Calu Iapa, proprietatea statului, arendată pentru suma de 2100 lei.

Petrosu: deal aflat lîngă satul Iapa.

Pleşa: deal lîngă satul Iapa.

Sasca: deal lîngă satul Calu.

Săvineşti: Sat în comuna Calu Iapa, 200 de suflete.

Slatina: deal lîngă Iapa.

Stahie: pîrîiaş care se varsă în pîrîul Calu.

Stamboiu sau Stăunoiu: pîrîiaş care se varsă în pîrîul Calu.

Şoimului: stîncă situată în susul pîrîului Calu, pe drumul care duce la Poieni.

Tochilele: pîrîiaş care izvorăşte din dealul Iapa şi se varsă în pîrîul cu acelaşi nume.

Trestia: deal situat spre cotul Iapa.

Timului (Groapa): deal aflat lîngă satul Calu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

free counters

Copyright

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector