29 noiembrie 2010

"Noi nu sîntem o putere lumească şi nici nu vrem să fim, sîntem armata lui Dumnezeu" * De vorbă cu părintele Gheorghe CALCIU - DUMITREASA

In luna septembrie, anul acesta (n.n. - anul 2000), la Sibiu, a avut loc Festivalul românilor de pretutindeni, ROMFEST, la care au participat foarte mulţi români din diaspora.Între personalităţile prezente şi la această nouă ediţie, s-a aflat celebrul părinte Gheorghe Calciu-Dumitreasa, dizidentul care a făcut mulţi ani de puşcărie în regimul comunist şi care, imediat după eliberare, a luat drumul Occidentului, stabilindu-se în SUA, unde a desfăşurat o neobosită luptă de demascare a ororilor săvîrşite de regimul de la Bucureşti. De la Sibiu, părintele Calciu-Dumitreasa a venit în vizită la prietenii săi din Neamţ, răgaz aflîndu-şi la Mînăstirea "Petru Vodă" de la Poiana Teiului, la părintele stareţ Iustin Pârvu, şi sfinţia sa unul dintre cei care au făcut ani grei de puşcărie în timpul regimului comunist, amîndoi colegi de suferinţă neînchipuită.În timpul şederii sale la Petru Vodă, părintele Calciu-Dumitreasa a avut amabilitatea de a ne acorda acest interviu:

Romfest - Festivalul românilor de pretutindeni
- Cum au decurs lucrările Romfest 2000, recent încheiat?
- A fost foarte bine, mult mai bine decît data trecută. Acesta este al doilea festival pe care îl organizăm în ţara noastră. Prima dată, n-am fost destul de introduşi şi nu am fost bine acomodaţi. De aceea, am putea spune că a fost puţin cam eşuat. Anul acesta, am avut pe băieţii de la revista Scara, care au lucrat foarte bine. Tot ce am reuşit a fost să adunăm români din cele mai multe părţi ale lumii, din Bucovina, Basarabia, Letonia, Transnistria, Grecia, Bulgaria, Cipru, Iugoslavia, Malta. Din nefericire, n-au venit cei din Ungaria, deşi i-am invitat. Nu cred că a fost o chestiune de guvern, ci cred că nu au putut să vină.
- Care au fost rezultatele?
- Am stabilit relaţiile dintre aceste grupuri, căci pînă acum acţionau independent. Acum, i-am pus în legătură unii cu alţii, să-şi comunice doleanţele, problemele ce le au, creaţiile pe care le au, ca români. Să ia legătura cu noi. Încercăm să scoatem un ziar, în care să-şi expună ce doresc, să ştie că îi pasă cuiva de dînşii, să-şi sprijine ei, acolo, acţiunile lor. Am găsit în Bulgaria tineri români care nu ştiau deloc româneşte.
- Da, o temă importantă, unitatea românilor. În acest sens, care este rolul Bisericii Ortodoxe Române?
- Nu cred că este o instituţie sau o ideologie care să-i unifice pe români. Singură este biserica. În afară de Biserică, nu există unitate. Acesta este încă un motiv de a ne păstra titlul de Biserică Naţională. Chiar dacă se nasc curente sau partide spre unificarea românilor, fără Biserică nu se poate face nimic.
- Unele cercuri iluministe (masonice) din ţară nu sînt de acord cu implicarea Bisericii în politică.
- Nu sînt de acord, pentru că nu le convine. Ştiu că Biserica se va împotrivi întregilor lor acţiuni, pentru că ei sînt indivizi mondialişti, care nu au nici un ataşament faţă de patrie şi credinţă. Astfel, spaima lor este ca Biserica să nu intervină în politică. A face politică, pentru Biserică, nu este a-şi face un partid al ei, ci de a binecuvînta partidele care pornesc de la Biserică. Pînă acum, toate partidele sînt satanice. Nu au făcut apel la Biserică, decît numai pe la parastase sau la Sărbătoarea Sfintei Parascheva, unde, din patru în patru ani, cînd vin alegerile, unii şefi de partide vin să facă circul credinţei şi al închinării, care e propaganda lor electorală.
- Încă din 1937, părintele Dumitru Stăniloae spunea că sînt state atee puse în slujba lui Antihrist.
- Da. Cum a fost comunismul, de exemplu. Am putea vorbi şi de statele din Occident, care interzic prin lege manifestările Bisericii în locuri publice, exact cum spuneau comuniştii: "Biserica să stea la ea acasă". Realitatea este că în SUA asociaţiile religioase (se referă la protestanţi, aceştia sînt majoritari - n.n.), sînt aşa de puternice, încît, în vremea alegerilor, toate partidele, cele două partide, toţi candidaţii fac curte acelor asociaţii religioase. Încearcă să cîştige, încep să promoveze valorile acelor culte, valorile morale.

Organizaţiile internaţionale, fief-urile masoneriei mondiale
- Consideraţi Uniunea Europeană o organizaţie mondialistă, de tip masonic?
- Nu o consider, ci este.
- Aveţi argumente?
- Toate aceste organizaţii internaţionale, ONU, UNESCO, FMI, Banca Mondială sînt instrumente ale masoneriei cu care operează asupra populaţiei, iar ideile de unitate, prosperitate, înnoire, de drepturile omului sînt curente masonice spre reducerea moralităţii, contrare legii lui Dumnezeu (vezi 1 Corinteni 1,18 - 25, n.n.). Aţi văzut că în momentul de faţă minorităţile au cuvînt. Deci, majoritatea este supusă dominaţiei minorităţii. Toate minorităţile acestea sexuale, etnice... hoţii, care sînt socotiţi nişte victime ale societăţii, toţi aceştia au mai mari drepturi decît noi.
- Şi, totuşi, la televizor, ni se spune tot mai intens de anumite avantaje pe care le-am avea dacă intrăm în această organizaţie internaţională.
- Aceste avantaje vor fi pentru o mai bună înrobire a populaţiei de către aceste cercuri de interese. Aşa cum guvernele de acum nu se gîndesc decît la ele, aceste instituţii nu se gîndesc decît la ele. Avantajele? Sigur că da!... Dacă o ţară membră în Uniunea Europeană este sărăcită, pentru că nu i se consumă mărfurile, atunci ei vor da unele avantaje, dar, în schimb, înrobirea ta este sigură pentru că toată viaţa vei plăti. Ţările africane au fost sărăcite de Banca Mondială.

Biserica să facă şcoli
- Părintele Hristodul de la Sfîntul Munte Athos spunea că există o mafie mondială care, prin crearea unui guvern mondial, vor să impună o dictatură satanică. Aceştia au pus mîna pe televiziune, presă şi alte mijloace de informare în masă, prin care să împătimească societatea. Astfel, prin patimi şi slăbiciuni omeneşti, se pot manipula mase de oameni şi chiar popoare.
- Incontestabil. Asta este vizibil. În general, toate mijloacele de informare, cinematografia, studiourile de înregistrări... toate sînt în mîinile masoneriei, ale evreimii şi ale anglo-saxonilor, care încearcă să influienţeze, şi reuşesc, în mare măsură, în special tineretul. Corupînd tineretul, distrugîndu-i orice ideal, orice moralitate, orice sentiment familial, se distruge în felul acesta baza societăţii, credinţa, familia, şcoala. În America, şcoala este coruptă, acum se încearcă redresarea şcolii. Familia este distrusă, copilului i se spune că nu trebuie să asculte de părinţi. Dacă părinţii fac presiuni asupra copiilor, aceştia îi denunţă. Pe copii, eventual, îi scoate din acea familie sau îi înfiază altcineva sau intră la instituţiile pentru copii, iar părinţii pot fi arestaţi. Există o luptă teribilă. În acelaşi timp, unele grupuri religioase încearcă să scoată copiii de sub influenţa acelor instrumente de îndobitocire morală. Sînt foarte multe familii care nu îşi duc copiii la şcoală, ci îi educă în familie, dînd numai exemenele. Cei care au bani se îndreaptă spre şcolile confesionale, unde se face educaţie moral-religioasă foarte serioasă în ceea ce priveşte relaţia familială. Aceste şcoli sînt foarte scumpe. Cei care vor să-şi salveze copiii îi ţin acasă sau îi duc la şcoli mai bune, de stat.
- În cazul în care vom ajunge şi noi în stadiul acesta, pentru noi, cei mai săraci, care ar fi soluţia?
- Biserica să facă şcoli.

Apropiata unire între ortodocşi şi catolici, poate în secole
- Se vorbeşte mult despre o apropiată unire între ortodocşi şi catolici. Cum vedeţi o eventuală unire a bisericilor?
- Asta e doar o vorbă: apropiată. Poate va trebui să treacă multe secole pînă va fi. Se vîntură această idee, încercînd să forţeze unificarea. Cred că atîta vreme cît catolicii nu renunţă la inovaţiile lor de după Schismă, nu poate fi vorba de unire. Noi nu putem să cedăm, deoarece noi nu am adăugat nimic la ceea ce Biserica primară a făcut. Ei au făcut o serie întreagă
de inovaţii, dogme şi aşa mai departe, plus faptul că ei sînt o putere lumească, economică şi politică. Noi nu sîntem o putere lumească şi nici nu vrem să fim, sîntem armata lui Dumnezeu.
- Ar fi cumva o tendinţă spre New Age?
- Nu putem acuza Biserica Romano-Catolică de tendinţe New Age-iste, ci cred că este o încercare a catolicismului de a domina în lume, înglobînd ortodoxia, pe de o parte, iar pe de altă parte, iarăşi cred că vocaţia pentru preoţie şi monahismul sînt foarte slabe. Introducînd ortodoxia în mîinile lor, ei au o mînă de preoţi. Am fost în Franţa, cînd l-am cununat pe Gheorghe Zamfir, preotul de acolo era paroh peste 11 parohii, şi, astfel, tot timpul şi-l petrecea în maşină. Mînăstirile s-au golit. Episcopia noastră a cumpărat o clădire în valoare de 3.000.000 de dolari doar cu 5.000 sau 7.000 dolari. A fost o mînăstire uriaşă, cu spital, cu cămin de copiii şi alte anexe, rămăsese doar trei maici acolo. Vocaţia monahală şi preoţească este nulă.
- Unii teologi spun că am avea acelaşi Dumnezeu, şi ortodocşii, şi catolicii, şi protestanţii?
- Nu cumva şi evreii, şi turcii, şi budiştii...

Durău - o încercare de sincretism al religiilor

- Se duce o mare luptă din partea unor cercuri masonice pro ecumenism. Astfel, la Vulcana Băi s-a construit un complex cu o moschee, o sinagogă şi o biserică ortodoxă, iar la Durău un vestit Centru Ecumenic. Ce ne puteţi spune despre acestea?
- Cred că ceea ce se întîmplă la Durău este făcut cu intenţie. Durăul a fost un loc de mare spiritualitate. Ei vor să distrugă această moştenire spirituală, care s-a născut mai demult la Durău, iar faptul că se amestecă protestanţi, ortodocşi, musulmani, evrei şi aşa mai departe este o acţiune New Age-istă, prin care vor să facă un sincretism al religiilor, dar în care să domine ideea lor, a unui Dumnezeu acelaşi tuturor, al spiritelor care îi conduc pe ei, a spiritelor celor morţi, a reîncarnării şi aşa mai departe. Toate acestea nu sînt altceva decît o lucare satanică.
- Şi totuşi, au participat ierarhi ortodocşi!
- Asta e o garanţie?
- Cum ar trebui să fie preşedintele ideal pentru România?
- Ha, ha... Un român, adevărat român. Să pornească de la Biserică, şi nu de la masonerie. Nici măcar de la un partid politic, care n-are de-a face cu Biserica. V-aş trimite la Evanghelie, să vedeţi care e tipul conducătorului. Cine vrea să fie mai mare peste alţii să fie slugă tuturor, iar cine vrea să conducă acela să slujească tuturor. Mai complet decît asta nu poate fi.
- În ce constă federalizarea internaţionalistă?
- După cum am mai spus, constă în ştergerea hotarelor şi reîmpărţirea naţiunilor. Acestea devin o masă amorfă, pe care o poţi conduce oricum. Deci, federalizarea care se face pe principii economice şi nu pe etnice în nici un caz, nu urmăreşte decît desfiinţarea sentimentului naţional, a neamului, ca entitate metafizică, şi manipularea întregii lumi în folosul unei grupe de plutocraţi şi de oameni fără nici o credinţă, ce astfel devin slujitori ai diavolului.
- În vocabularul actual al limbii române se foloseşte tot mai puţin cuvîntul PATRIE, înlocuindu-l cu naţionalism, ce se confundă de către unii cu şovinismul.
- Aceasta porneşte tot de la intenţia de federalizare. Biserica Ortodoxă, mai mult decît cea Catolică, dă o justificare mistică noţiunii de neam. Adică, am fost creaţi de Dumnezeu, mergem la Judecată ca neam. În acest sens, vrăjmaşul cel mai mare al federalismului este Biserica Ortodoxă, deoarece dă această justificare. Atunci, ei încearcă tot felul de lucruri, pe de o parte acţiuni politice, economice şi chiar acţiuni de limbaj. Ei ştiu că limbajul, aşa cum la Ceauşescu, limbajul schimbă înţelesul.
- Încercarea Romfest-ului de a uni pe toţi românii de pretutindeni a devenit potrivnică tendinţei de federalizare a României. Care este reacţia masoneriei faţă de Romfest şi a Romfest-ului faţă de ei?
- Poziţia noastră e cea pe care o are Biserica. Reacţia lor n-a fost deloc violentă, ci de ignorare. Ziarele importante susţinute de Soros, de evrei sau de masoni n-au făcut nici o aluzie la noi, efectiv, nici un semn. Cum ne-au ignorat acum doi ani, aşa ne-au ignorat şi acum. Dacă ne-ar fi lăudat, ar fi în defavoarea noastră.

Biserica Ortodoxă este lipsită de curaj
- Sinodul Greciei, împreună cu poporul grec, a protestat împotriva acordului Shengen. Asemenea şi călugării din Sfîntul Munte Athos. La noi, în ţară, nu se vorbeşte mai nimic despre acestea.
- La noi în ţară, nu se vorbeşte pentru că toţi sînt masoni. Ignorarea e o armă a lor, cînd te critică îţi dă importanţă. Cea care ar trebui să vorbească este Biserica, dar ea este lipsită de curaj. Probabil, că sînt anumite compromisuri pe care unii ierarhi le-au făcut, ceea ce le-ar reduce curajul. Pe de altă parte, cred că unii dintre aceştia au nişte idei care nu sînt conforme cu doctrina Bisericii.
- Biserica Greciei consideră îndosarierea electronică o metodă mult mai simplă de urmărire şi control folosită de noua dictatură mondială.
- În America, dacă îţi faci cumpărăturile pe cartele, pot afla cînd şi unde ai fost la cumpărături, ce ai cumpărat şi cît. Ştiu şi că ai un cîine sau o pisică, căci ai cumpărat mîncare la cîine. Pot să-ţi facă socoteli dacă cheltuieşti mai mult decît cîştigi, şi atunci te iau la întrebări. Devii un individ controlat, fără libertate, stiu exact despre tine oriunde eşti. Mai mult decît atît, s-au făcut nişte experienţe în America, introducîndu-se nişte microcipuri la ostaşi, pentru a fi controlaţi oriunde s-ar afla. Astfel, eşti un simplu şurub, făcînd parte din maşinăria statului, despre care ştiu exact, în fiecare clipă, unde eşti.
- În codul de bare, se găseşte numărul 666. Ne-aţi putea spune cîte ceva despre acestea?
- Majoritatea cărţilor de credit din America au 666. Studenţii români de la anumite universităţi din America, de lîngă Washington, ne-au spus că computerele lor se deschid numai cu 666. Operatorii soft pretind că acesta este cel mai operativ număr. Realitatea este că ei au făcut computerele să fie relative cu acest cod, pentru a introduce acest număr satanic.
- Biserica Greciei a cerut guvernului de la Atena să nu accepte acest cod impus de Uniunea Europeană şi să-l înlocuiască cu alt număr, cu 777 sau 888. N-a primit nici un răspuns.
- Din moment ce au făcut aşa, este greu să-l mai schimbe. Ei ştiu de ce au făcut lucrul acesta.

Clonarea lui Iisus Hristos
- Se încearcă, tot mai mult, tehnologii de clonare a omului.
- Asta încă nu este nimica. Vor să încerce clonarea lui Iisus Hristos. Chiar înainte de a veni în România, am citit într-un ziar că o echipă de savanţi creştini, protestanţi, bineînţeles, îşi propun să-l cloneze pe Mîntuitorul. Ei spun că sînt destule mostre ale ADN-ului lui Iisus, mergînd pe afirmaţiile Bisericii. Giulgiul de la Milano, la Bruges avem sîngele lui Iisus, dar pe ceva şi-n alte părţi. Sînt multe biserici care pretind a avea sîngele lui Iisus pe ceva. Intenţionează a lua sînge din toate aceste locuri, să vadă dacă are acelaşi ADN, şi, astfel, vor să cloneze un nou Iisus. Vor să facă a doua venire a lui Iisus şi cu asta au terminat cu lumea asta.
- Vor putea să facă aşa ceva?
- Ha, ha... Cum să poată face aşa ceva?! Au făcut o oaie, care în două luni a îmbătrînit cît una normală, în şase ani, apoi a murit.
- Oamenii obţinuţi prin clonare au suflet?
- Nu pot avea suflet. Pot avea viaţă, dar nu suflet. Lipseşte creaţia lui Dumnezeu, e o lucrare demonică, din care nu se nasc oameni, ci monştri.
- Ce le transmiteţi credincioşilor din România?
- Un cuvînt de dragoste. Pentru că am o deosebită atracţie către tineret, am să le spun o poveste, care sper să le placă: Odată, un frate a mers la un avva (părinte - n.n.) şi l-a întrebat ce să facă să se mîntuiască. Avva i-a răspuns: "Du-te la morţi şi ceartă-i". A mers fratele şi le-a spus morţilor: "Aţi fost nişte răi, proşti, voi aţi stricat totul", şi s-a întors la avva, spunîndu-i: "I-am certat". "Acum du-te, laudă-i", îi spuse duhovnicul, iar fratele a mers din nou la morminte şi le-a spus morţilor: "Aţi fost buni, deştepţi, aţi făcut doar bine". "I-am lăudat părinte, spuse fratele". "Da? Şi ce ţi-au spus?" "Nimic nu mi-au spus, părinte", răspunde tînărul frate. Atunci, bătrînul avva îi răspunse: "Aşa să faci şi tu în viaţă, adică nici lauda, nici ocara să nu te biruiască". E bine ca nici ocara să nu vă poată răni sufletele, atunci cînd sînteţi batjocoriţi, şi nici lauda să nu vă poată face să vă mîndriţi.
- Mulţumim.

Convorbire purtată de Ieromonah PAMVO JUVENALIE, Monah Ştefan NEICU, Rasofor Eftimie - T. MITRA, Mînăstirea "Petru Vodă", Poiana Teiului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

free counters

Copyright

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector