29 iunie 2011

Sculptorul italian Vicenzo Puschiasis la Calu-Iapa

Prin acest articol ne propunem să aducem în contemporaneitate personalitatea lui Vicenzo Puschiasis (n.1874, Rogolato, Italia - m. 1941, Piatra Neamț), italian de origine, stabilit la Piatra Neamț la sfîrșitul secolului al XIX-lea, sculptor neîntrecut, care, prin operele sale de artă (monumente ale eroilor, pietre funerare, obeliscuri etc.), și-a înscris numele în istoria culturii locale și naționale. Așa cum bine a fost cunoscut și de către locuitorii comunei Calu-Iapa, astăzi Piatra Șoimului, scupltorul italian, în întreaga viață, a dat suflet blocurilor de marmură și de piatră, precum strămoșii săi, împînzind orașele fostelor județe Neamț, Roman, Vaslui și Suceava cu adevărate monumente. 

Preotul Vrânceanu, prof. Rosescu sau învățătorii C. Gheorghițoi, Aurel Codreanu, Vasile Capșa, Alexandru Zavate, N. Cernescu și-au amintit mult timp de figura impresionată a lui Vicenzo Puschiasis, care domina prin personalitatea sa puternică și mândră de italian.

Obeliscul de la Calu, construit de sculptor între cele două războaie mondiale, glorifică vitejia eroilor căzuți în lupte, pentru apărarea gliei strămoșești. La inaugararea obeliscului, în fața unei mari mulțimi, N. Cernescu a spus: ”Prin acest monument, omagiem trecutul, pe cei ce n-au precupețit cu nimic viața și avutul lor, pentru ca, vărsându-vă sîngele, să cădeți pe altarul Patriei. Bine meritați de la ea, vi se cade din această recunoștință, căci noi de la voi am învățat, pilda voastră ne îndeamnă și ne dă curaj, când țara ne va cere, să facem la fel. Voi n-ați murit, căci glasurile voastre dincolo de mormânt, de pe celelalalte tărâmuri, se aud mereu îm jurul nostru, și nu a tânguire, ci ne îmbărbătează, ca în luptele ce va să vină, să vă urmăm exemplul, dacă va fi nevoie. Eroi ai neamului, noi vă proslăvim, iar acest monument construit de Vicenzo Puschiasis, în memoria voastră, va dăinui peste veacuri, păstrîndu-vă mereu amintirea voastră.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

free counters

Copyright

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector