27 septembrie 2016

Minunile de la Neguleşti

Izvorul de ochi nu “sare-n ochi”!...
Sînt ani buni, cu zecile, de cînd mintea-mi reţine minunile terapeutice ale apei “Izvorului lu’ Grasu” , iţit la vreo 2 km în amonte de “Staţiunea Balneară” de la Neguleşti – Piatra Şoimului, jud. Neamţ( la 100 de metri de cabana Jlabău).
 Unii îi mai spun “Izvorul de ochi”, referinţa fiind, în primul rind, la puterea apei sale de a face bine vederii, ochilor. Spălîndu-te pe faţă, clătindu-ţi ochii cu această apă - ce se adună din măruntaiele muntelui, parcurgînd cite, cine ştie ce roci şi aglomerări geologice,- privirea ţi se limpezeşte aproape instantaneu, starea de bine reconfortîndu-te inimitabil, creîndu-ţi un fel de dependenţă.
De la consăteanul Gheorghe Marian, am înţeles că izvorul a fost descoperit de muncitorii nemţi şi polonezi care au lucrat, în zorii secolului trecut, la Fabrica de sticlărie de la Neaguleşti, ale cărei ruine se mai văd şi astăzi, puţin mai la vale de Izvor.
Ei bine, veţi afla că apa aceasta  NU SE STRICĂ, tocmai pentru mineralele conţinute, chiar şi ţinînd-o, de dorit la rece, cu săptămînile. E şi motivul pentru care mulţi săteni, ca şi oameni din alte părţi, vin la Izvor şi duc acasă zeci de litri, folosind-o inclusiv la gătit. Izvorul acesta, ca multe altele ce ies din pîntecele munţilor în amonte, de o parte şi de alta a pîrîului Iapa, cu diverse calităţi terapeutice( atenţie, unii gospodari folosesc slatina de la anumite izvoare la închegatul “brînzei-zburate”, la prepararea furajelor pentru animale sau chiar în propriile bucătării!…)  imbogăţeşte tezaurul reprezentat de potenţialul curativ al apelor minerale de la Staţiunea Neguleşti, consfinţit deja ştiinţific.
Despre aceste valori, şi cite altele, irosite aiurea ce-am mai putea vorbi?!... 
Vorbeam, zilele trecute, despre gestul domnului Cornel Pintilie – Potop, care a edificat o mîndreţe de troiţă ( vezi text şi foto “Templul lui Potop), căreia i-am zis “Templu” şi tot cred că n-am greşit, chiar la intrarea în satul Neguleşti.
Din păcate, încă nu s-a găsit un voluntar( de ce nu mai mulţi?...) să amenejeze semnificativ  Izvorul de ochi. Adică, perimetrul să fie mai generos, mai prietenos cu toţi cei care vin aici, îşi spală ochii, iau cu bidoanele apă pentru acasă, adastă la o gură de aer curat-curat.
 Fotografiile ataşate sînt grăitoare din mai multe puncte de vedere.
 Oare chiar nu sare-n ochi nimănui starea suferindă a “Izvorului de ochi”?!...
Oare nu mai este lemn, a pierit piatra pe Valea Iepii, nu mai sînt meşteri să construiască un templu şi la acest izvor-lacrimă de sănătate şi binecuvîntare dumnezeiască?!...P.S. 1 : Domnul inginer Petrică Ailenii, consătean al nostru, s-a preocupat – ani în urmă – de analizarea fizico-chimică, mineralogică şi bacteriologică a apei de aici. Mi-a promis că le va căuta. Cum le voi primi, le voi şi publica.
P.S. 2: Vin alegerile parlamentare, ediţia 2016. Poate vreun candidat,  de la oricare partid, s-ar putea încumeta să amenajeze Izvorul şi cîţiva metri pătraţi-perimetru. Proiectul n-ar costa foarte mult, materiale sînt în zonă(lemn, piatră), meseriaşi pricepuţi slavă domnului etc. Fireşte, ar rămîne în conştiinţa locului, iar eu îi(le) voi face publicitate. Gratuit!...

 
Traian SOCEA
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

free counters

Copyright

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector