17 martie 2021

Regatul Calu Iapa, în volumul „Synthesis” de Ion Haineş

 Premieră pentru un autor local

 Traian SOCEA

 Onorantă, măgulitoare şi, deopotrivă, încurajatoare pentru mine, umil autor de „Incursiuni prin Regatul Natal – Calu Iapa”, publicarea în mai multe ziare şi reviste literare, din ţară şi străinătate, au unor texte şi cronici laudative privitoare la susnumitul volum. De bună seamă, şi includerea anumitor povestiri din carte în cuprinsul unor publicaţii literare de prestigiu reprezintă, mărturisesc, la fel, nesperat prilej de satisfacţie.

 O aleasă bucurie îmi oferă scriitorul bucureştean ION HAINEŞ, care mi-a consacrat o recenzie( de 7 pagini) în „Synthesis” - noul său volum apărut la Editura „Rawex Coms” din Bucureşti.

Despre prof. univ. dr. Ion Haineş, poetul şi prozatorul Florentin Popescu spune în prefaţa cărţii: „Mărturisesc din capul locului că, de îndată ce am ajuns la sfârşitul volumului de faţă, prima etichetă care mi s-a părut a fi cea mai potrivită pentru autorul ei(poet – „fermecător”, cum îl numea un comentator al fenomenului literar, publicist, semnatar al unor cărţi de critică şi istorie literară-florilegiul de portrete reunite mai an într-un op numit „Grupul literar Catacomba” l-a făcut foarte cunoscut printre scriitorii de azi) a fost aceea de „Om cultural”, un concept pus în circulaţie de poetul Radu Cârneci...Cartea pe care o ai în faţă, stimate cititor, (Synthesis) dă, în cea mai mare parte a ei, seama de ceea ce este „Omul cultural” Ion Haineş, fiindcă sub un aspect întrucâtva mozaicat(rezultat al atenţiei distributive, tematic vorbind) cuprinde deopotrivă rezultatele unor minuţioase, exacte şi la obiect investigaţii în istoria modernă a literaturii noastre(capitolele consacrate simbolismului, conceptului de „poezie filozofică” şi al celui de timp – ca amintire, ca metaforă a morţii şi metaforă a eternităţii ar putea forma fiecare o carte de sine stătătoare), dar şi recenzii şi medalioane ale unor scriitori actuali....”

În „Argument”, scriitorul Ion Haineş subliniază: ”Am adunat în acest volum texte mai vechi(unele inedite) şi texte mai noi(cronici, eseuri), publicate în diferite reviste literare din ţară şi străinătate... Astfel, am readus în actualitate câteva Pagini de istorie literară, mai exact o prezentare sintetică a simbolismului românesc şi a reprezentanţilor săi, cu convingerea că lecţia lor merită cunoscută de tânăra generaţie, ca un exemplu de înalt profesionalism şi de perfecţiune artistică.... Cartea este, deci, într-un fel, o sinteză a preocupărilor mele literare, a unei activităţi îndelungate...”

Aşadar, recunoştinţă, domnule Profesor! Este o onoare pentru mine ca Regatul meu natal – Calu Iapa să fie evocat în această nouă apariţie editorială a dumneavoastră, de indubitabilă reverberaţie în istoria literaturii române.

P.S.: Şuguiam într-o povestire că ”Sînt cel mai mare ziarist de la Calu Iapa( actual, comuna Piatra Şoimului), pentru că nu mai este altul”... Iată-mă-s şi primul autor de aici inclus într-o carte - „Synthesis”, semnată de un renumit scriitor contemporan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

free counters

Copyright

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector