10 august 2022

Regatul Natal - Calu Iapa, în America

Recunoştinţă Moldavă Revistei „Destine Literare”

Ultimul număr(59) al Revistei „Destine Literare”, editată de ASRAN  (Asociaţia Scriitorilor Români din America de Nord), consacră, în secţiunea „Cărţi nou apărute”, un amplu spaţiu „Regatului Natal – Calu Iapa, reamintiri 2”.

        De bună seamă, sînt onorat şi, fireşte, emoţionat, iarăşi, de atenţia ce mi se acordă mie, ca autor, şi, desigur, reverberanţei spaţiului natalităţii mele, „Regatul Calu Iapa”, care, din 1965, se numeşte Piatra Şoimului, aşezare marcată de civilizaţia cucuteniană (vezi, descoperirile arheologice ale academicianului Radu Vulpe, la 1936) de pe dealul Horodiştea-Calu.

Prin urmare, graţie acestei prestigioase reviste „Destine Literare", care, de fapt, e urmărită de scriitori din întreaga lume, nu numai din America şi Canada, tărîmul Calu Iapa (Piatra Şoimului) devine iarăşi cunoscut.

        Spun iarăşi, pentru că, mai întîi, redacţia Destinelor a publicat cronici şi recenzii deosebit de laudative faţă de volumul întîi al Regatului, apărut în 2019.

     Prin urmare, iarăşi cuvenite mulţumiri doamnei Dana Opriţa, redactorul şef al Destinelor, conducerilor revistei şi, respectiv, ASRAN.(Traian Socea)

Pentru conformitate, deschideţi link-ul:

Destine Literare nr. 59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

free counters

Copyright

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector