17 ianuarie 2011

Capela Sf. Ioan Evanghelistul (Bogoslovul)

Pe dealul Horodiștea, nu departe de urmele unei cetăți daco-romane, se află, în amonte, izvorul unui pîrîiaș ce poartă numele de Bogoslov. Mai întîi, aici a existat un schit construit din nuiele și lut, de niște călugări sîrbi. În jurul acestui schit a luat naștere ce dintîi așezare omenească de pe acest emeleaguri, urmașii lor dăinuind pînă astăzi. Dovada existenței acestui schit se găsește într-un document cartografic rusesc, din anul 1774, aflat la Arhivele naționale din Iași, în care este menționată existența a 69 de familii.
Înmulțindu-se numărul familiilor, în 1792 s-a construit biserica actuală, sfințirea sa fiind oficiată de mitropolitul Gavriil, avînd hram Sf. Ioan Evanghelistul (Bogoslovul).
În anul 1793, s-a pictat catapeteasma, în stil rusesc, iar printre ctitori se numără Nicolae Roseti Roznovanu, preotul Gavriil, preotul Ioan și preotul Cristea.
Biserica a fost construită din lemn de brad și stejar, în frînghie, pe temelie de piatră, acoperită cu draniță (șindrilă).A avut obiecte de valoare istorică doar icoane și cărți de slujbă, care au fost duse spre a fi conservate în unele mănăstiri.
În timp, s-au făcut diferite lucrări de consolidare a temeliei, vopsirea interioară, acoperirea cu tablă galvanizată. In apropiere a fost construită o trapeză pentru hramuri.În prezent, servește drept capelă de cimitir, unde se săvârșesc slujbele pentru cei care urmează a fi înmormântați.

preot Gheorghe NISTOREANU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

free counters

Copyright

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector