27 iulie 2023

***Proiect în valoare de 12 milioane de Euro

 Obligaţie UE:

Piatra Şoimului  va  avea reţea de apă potabilă şi canalizare!...
 

Traian SOCEA

Cererea de finanţare aferentă Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din comuna PIATRA ŞOIMULUI face parte din Proiectul Regional de Dezvoltare din judeţul Neamţ, 2014 – 2020, a cărui valoare este de 311  milioane de Euro, pentru 42 de unităţi administrative-teritoriale(UAT). Aşadar, pentru toate cele 42 de UAT-uri, proiectarea a început în anul 2016. Cumulat, apă şi canalizare, valoarea aproximativă a lucrărilor din comuna Piatra Şoimului este de 12 milioane Euro. Contribuţia consiliului local la cofinanţare poate ajunge la cel mult 2%. Adică 240.000 Euro. 

Urmează:

-  etapa de MONTAJ  FINANCIAR, care presupune contractarea bancii finanţatoare, în corelaţie cu procentele deja stabilite pentru fiecare paricipant (UE, guvern, judeţ, primărie, compania de apă).

- împărţirea proiectului judeţean în 9 (nouă) părţi, rezultînd CL (contracte de lucrări) pe grupuri de UAT-uri, învecinate sau legate tehnic de aceeaşi  reţea de utilităţi. 

        După rezolvarea FINANŢĂRII, se scot la licitaţie CL-urile(contractele de lucrări), iar după rezolvarea eventualelor contestaţii, CL-urile se încredinţează spre execuţie celor ce cîştigă licitaţiile.

Prin urmare, pînă vor începe lucrările va mai dura ceva timp. Important este că s-a intrat în “linie dreaptă”, cum spun specialiştii de la Compania judeţeană Apaserv, care - în baza directivei  UE ce prevede obligaţia ca toate localităţile ţărilor membre să aibă la dispoziţie apă potabilă şi canalizare - a executat ridicările topo pentru a stabili conformaţia teritoriului şi, evident, necesarul de lucrări de construcţii-montaj(vezi TABELUL de mai jos!).

 

 REŢINEŢI!

·              Racordarea la reţeaua de apă potabilă se va face la Roznov, în faţa resaurantului “Supercoop”;

·           După podul “Trandafira” de la intrarea în comună, pe islaz, se vor construi un rezervor şi o staţie de pompare;

·           Conducta care va transporta apa uzată se va lega de cele de la Chintinici şi Borleşti, va subtraversa rîul Bistriţa, şi va ajunge la Roznov. De aici, magistrala merge la staţia de epurare din Podoleni(în vecinătate cu Mănoaia şi Costişa).

 

Nota bene:

Concediu plăcut, primarului Neculai Nicorescu, care se află la odihnă, pe Litoral! Vrednic este!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

free counters

Copyright

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector