15 septembrie 2023

Obeliscul Eroilor de la Calu( Piatra Şoimului) – la 100 de ani de nemurire!

                                            Vrednici au fost!

Operă a sculptorului italian Vincenzo Puschiasis

     Ca şi mîndrie patriotic-locală, vă spun că Vincenzo Puschiasis este şi autorul Obeliscului închinat Eroilor din Piatra Şoimului(Calu), căzuţi în Primul Război Mondial. 

Contemporani ai mei, dau vouă de ştire cum că, spre sfîrşitul secolului  al XIX – lea, Era Noastră(E.N.), în Italia viaţa era tare aspră. Era o consecinţă a nemerniciilor executate de aspiratorii  puterii, care, deşi aflaţi sub faldurile regelului Emanuel  al II-lea, cel care, după 1861, avea să construiască Italia modernă, trădau. Trădau, luptînd pentru privilegiile pe care şi le arondaseră vreme de secole, stăpînind ducatele, principatele... Piemontului, Veneţiei, Florenţei, Sardiniei etc.

    Evident, lucrurile au fost mult complicate decît evenimentele de după Revoluţia de la 1848, apoi de la 1859, din Principatele Române. Prin urmare, reţineţi că, una peste alta, marele patriot Garibaldi i-a înlesnit săvîrşiririle sale revoluţionare lui Emanuel al II-lea, tocmai pentru a constitui Regatul Italiei, ca o mare victorie asupra Austriei hegemone(Totdeauna, Austria – n.a.).

    Prin urmare, revin, viaţa italienilor devenea tot mai grea!... Drept care, foarte mulţi italieni au cătat viaţă mai bună spre alte zări, îndeosebi America. Aşadar, vă reamintesc, contemporani ai mei, că nu puţini italieni au emigrat şi în România.

     De ce? Pentru că, în acea epocă, Leul românesc era TARE. Convertibil, adică, la propoziţie cu Francul elveţian, măsurabil în Aur, ce mai!...

    Aşa încît, la Piatra Neamţ, ajunge şi sculptorul Vincenzo Puschiasis, alături de alţi conaţionali, în căutarea unei vieţi mai bune, fireşte.Provenea dintr-o familie corectă, din localitatea Friuli.  A ajuns la noi, cum şi ai noştri au ajuns în Italia, după un secol, parcă...
    Măiestria lui artistică şi-a pus pecetea pe marile construcţii civile, evocativ-comemorative din Piatra Neamţ, din judeţele Suceava, Iaşi, Bacău, Vaslui ş.a. 
    Vincenzo Puschiasis este  autorul a foarte multe monumente: busturi, statui, obeliscuri, grupuri statuare, monumentul EROILOR din Cimitirul Eternitatea şi, evident, impresionantul edificiu al Teatrului din Piatra Neamţ.
    Ca şi mîndrie patriotic-locală, vă spun că Vincenzo Puschiasis este şi autorul Obeliscului închinat Eroilor din  Piatra Şoimului(Calu), căzuţi în Primul Război Mondial, Războiul pentru Reîntregirea Neamului.
Uitaţi-vă!
    Pe tus-patru feţele coloanei, sînt inscripţionate numele eroilor, moşi şi strămoşi ai noştri! Sînteţi, stimaţilor, urmaşii lor! Faceţi cîte ceva, inclusiv iluştri baluştri, dar numai faceţi!... 
    Drept care, cu încredinţarea că primarul nostru pe viaţă, predestinat-istoric Panduru, va lăsa după el o realizare care să dăinuie măcar O SUTĂ DE ANI, vă urez orizonturi înalte, spre crucea energo-bugeto-fagă de pe fruntea Stîncii Şoimului! 
     
    P.S.:Monumentul Eroilor de la Calu a fost realizat cu suportul material-financiar al consiliului local din acele vremuri, învrednicit de primarul Alexandru Gr. Socea, cum desluşiţi, desigur, pe frontoanele Obeliscului!


(Traian SOCEA)

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

free counters

Copyright

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector